Skoči na glavno vsebino

Šola ima ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, okrog polovico sredstev pa namenja subvencijam za plačilo stroškov ekskurzij in tednov športa za socialno šibkejše dijake. Razpis za subvencije se praviloma objavi v začetku vsakega šolskega leta na spletni strani in LCD zaslonih v šolski avli. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. Za delovanje sklada je upravni odbor  sprejel Pravila.

Pravila šolskega sklada.

Člani upravnega odbora šolskega sklada v šolskem letu 2023/2024

Zapisnik 1. seje 2023/2024

Zapisnik 2.seje 2023/2024

Poročilo o porabi sredstev

Obrazci:

Obrazec za subvencijo

Dostopnost