Skoči na glavno vsebino

Dijaki izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega  izobraževanja (3 leta) pridobijo naziv  poklicne izobrazbe, ko uspešno opravijo zaključni izpit.
Zaključni izpit obsega:

1.    pisni in ustni izpit iz slovenščine,

2.    izdelek oziroma storitev in zagovor.

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. Splošne informacije o zaključnem izpitu so objavljene na spletni strani Državnega izpitnega centra

Izobraževalni programi in izpitni katalogi so objavljeni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.

ODDAJA VLOGE ZA ODOBRITEV TEME:
Do dogovorjenega datuma (17. 01. 2024) mora kandidat oddati:  Vlogo za odobritev teme za izdelek ali storitev.

PRIJAVE K ZAKLJUČNEMU IZPITU:
K zaključnemu izpitu se je potrebno prijaviti najmanj 7 dni pred rokom (do 28. 05. 2024) na obrazcu Prijava k zaključnem izpitu.

ODJAVE OD ZAKLJUČNEGA IZPITA
Kandidat se lahko odjavi od zaključnega izpita v celoti ali od posameznega izpita najpozneje tri dni pred pričetkom izpita na obrazcu (do 01. 06. 2024) Odjava od zaključnega izpita – izpitne enote,
Če se ne odjavi, se šteje, da je izkoristil izpitni rok, tudi če ni pristopil k izpitu, razen v primeru višje sile.

Kandidati, ki se redno izobražujejo  se prijavijo in odjavijo pri tajnici za ZI – Danijela Brložnik.
Kandidati, ki se izobražujejo ob delu  se prijavijo in odjavijo pri vodji izobraževanja odraslih – Božena Rudolf

Obrazci so objavljeni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.

Čas, kraj in razpored pisnega izpita iz slovenščine ter ustnega izpita iz slovenščine in zaključnega izdelka oz. storitve z zagovorom je za vsak rok objavljen na oglasni deski na POKLICNI ŠOLI.

Smernice za izdelavo poročila za izdelek oziroma storitev

Med izdelavo izdelka oz. storitve se mora dijak udeležiti vsaj dveh konzultacij pri mentorju na šoli, kar je treba dokumentirati v dokumentu Potek dela.

ŠOLSKA PRAVILA O ZAKLJUČNEM IZPITU

Roki zaključnih izpitov v šolskem letu 2023/2024

Cenik opravljanja izpitov

Dostopnost