Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

Osnovna področja dela svetovalne službe:

  • Svetovalno delo z dijaki

Vpis in sprejem novincev, pomoč pri prenosu prijav, svetovanje dijakom, ki se želijo prešolati, spremljanje ponavljalcev in preusmerjenih dijakov, pomoč dijakom pri izpopolnjevanju metod in tehnik učenja, svetovanje za osebni in socialni razvoj, poklicna orientacija, pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk, delo z dijaki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi dijaki, svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težava, socialne problematike, …

  • Svetovalno delo z učitelji

Udeležba na internih strokovnih izpopolnjevanjih, sodelovanje na sejah učiteljskega zbora, posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti, …

  • Svetovalno delo s starši

Organizacija predavanj za starše, pogovorne ure za starše, svetovanje staršem in dijakom ob pojavu različnih težav v šoli, ….

Vir: Gabi Čačinovič Vogrinčič idr. (2008). Programske smernice. Svetovalna služba v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

RAZDELITEV DELA SVETOVALNIH DELAVK

Ana Bajt, mag. psih (odsotna) – nadomešča Tina Mervic, mag. psih.

  • Program GIMNAZIJA (individualna obravnava dijakov z učnimi in drugimi težavami)
  • Vpis v 1. letnik srednje šole (vsi programi), vpis tujcev
  • Subvencije iz šolskega sklada

Pisarna v pritličju poleg tajništva.

Tel. št. : 05 37 26 804
e naslov: tina.mervic@gimidrija.si

Uradne ure za starše: torek, 8.00 – 11.00; sreda, 13.00 – 15.00; četrtek 11.00 – 13.00. Za srečanje v živo priporočamo predhodno najavo, po dogovoru možen sestanek izven uradnih ur ter v času popoldanskih GU.

Helena Ločniškar, mag. prof. soc. ped.

  • Programa STROJNI TEHNIK in MEHSTRONIK OPERATER (individualna obravnava dijakov z učnimi in drugimi težavami)
  • Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami (vsi programi)
  • Karierna orientacija (vpis na fakulteto in vpis v PTI) (vsi programi)

Pisarna v pritličju, po hodniku desno.

Tel. št. 05 90 75 322

E-naslov: helena.locniskar@gimidrija.si

Uradne ure za starše: torek in sreda, 11.30–13.30; četrtek, 8.00–11.00. Za srečanje v živo priporočamo predhodno najavo, po dogovoru možen sestanek izven uradnih ur ter v času popoldanskih govorilnih ur.

Dijakom sva obe svetovalni delavki na voljo ves čas.

 

 

 

 

 

Dostopnost