Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Starši organizirano uresničujejo svoj interes preko sveta staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestankom oddelka. Sestava Sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 Zapisnik 29. 9. 2022...

Svet šole

Svet šole predstavljajo trije predstavniki ustanovitelja, od katerih je eden predstavnik lokalne skupnosti, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov. Predsednica sveta je Manica Seljak, predstavnica zaposlenih, namestnica pa...

Rezultat volitev DS

Nova predsednica Dijaške skupnosti je Špela Bratuš (2.b). Iskrene čestitke ob izvolitvi! Prav tako ji želimo uspešno delo pri vodenju Dijaške skupnosti GJV Idrija!
Dostopnost