Skoči na glavno vsebino

 

 1. PROGRAM POSEBNE JAVNE SLUŽBE ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA ZA OTROKE IN MLADINO

Pouk v šolskem letu 2018/19 je potekal na naslednjih oddelkih: Idrija – učiteljici: Ines Čuk in Katarina Mlakar; Spodnja Idrija – učiteljica Meta Gregorač; Cerkno – učiteljica Stana Frelih; Ledine – učiteljica Meta Gregorač; Godovič – učiteljica Erika Škufca; Črni Vrh – učiteljici Anka Jamšek in Stana Frelih; Col – učiteljici Anka Jamšek in Jožica Klanjšček; Podkraj – učiteljica Jožica Klanjšček in Vipava – učiteljica Katarina Mlakar. Risanje vzorcev za klekljanje je poučevala Meta Gregorač na oddelkih v Idriji, Cerknem, Črnem Vrhu, Colu in v Vipavi.

Pouk je obiskovala 409 deklic in 47 fantov, v starosti od 6 do 18 let.

 

Zaradi omejitev z namenom preprečevanja širjenja bolezni covid-19, smo pouk v septembru 2020 začeli z zamudo, saj se je bilo potrebno prilagoditi situacijam in omejitvam na posameznih osnovnih šolah, kjer smo pouk izvajali. Ravnateljice in ravnatelj osnovnih šol so sicer izkazali veliko razumevanja, vendar tudi prevzeli nase vso odgovornost, da smo pouk lahko izvajali.

V drugi polovici oktobra 2020 smo pouk v šoli lahko izvajali le za učence od 1. do 5. razreda osnovne šole, za starejše pa smo začeli z izvajanjem izobraževanja klekljanja na daljavo.

Mesec november se je začel s tednom dodatnih počitnic. Od 9. 11. 2020 do konca februarja 2021 se je izobraževanje v celotnem obsegu izvajalo na daljavo. Marca 2021 smo ponovno lahko izvajali pouk v šolah, pri čemer smo se morali organizirati tako, da so skupine v čipkarski šoli sestavljali le sošolke in sošolci iz osnovnošolskih razredov.  Skupine v čipkarski šoli zato niso dosegale predpisanega normativa števila učencev v skupini, posledično ni bilo mogoče izvesti celotnega tedenskega obsega ur za vse učence, v okviru enakega števila zaposlenih učiteljic. Prvo polovico aprila je izobraževanje ponovno potekalo na daljavo. Kasneje pa smo se postopoma vračali v šole. Na večini šol smo lahko do konca šolskega leta izobraževanje izvajali v šoli z vsemi učenci, vendar v zmanjšanem tedenskem obsegu pouka, na določenih pa je bilo za nekatere učence še vedno potrebno izvajati izobraževanje na daljavo.

Način izvajanja praktičnega izobraževanja klekljanja smo razvili sami. Prilagodili smo učni načrt, da so bile učenke in učenci pri klekljanju čim bolj samostojni. Izobraževanje se je izvajalo preko spletne platforme Zoom. Uvedli smo brezstične točke za izmenjavo blazin med učiteljico in učenci.

V času izvajanja izobraževanja na daljavo, se je 20 % vpisanih učenk in učencev začasno odjavilo iz čipkarske šole. Ti učenci so bili večinoma začetniki, ki se v prvih dveh mesecih še niso uspeli naučiti dovolj osnov klekljanja za samostojno delo doma.

 1. IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJICE KLEKLJANJA

Na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prijavili izvedbo programa  profesionalnega usposabljanja Poučevanje risanja vzorcev za klekljanje 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je program uvrstilo v Katalog programov nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2020/21 in sofinanciralo 90 % stroškov izvedbe programa.

Program je bil načrtovan za izvedbo v pouka prostih dnevih 24., 26. in 27. 10. 2020.

Zaradi omejitev v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa covid-19, smo izvedbo preložili na april 2021. Programa tudi nismo izvedli v živo, temveč na daljavo.

Poučevala je Maja Svetlik; udeležilo se ga je 13 učiteljic, ki poučujejo klekljanje na ČŠI,  krožke klekljanja ali izbirni predmet klekljanje na osnovnih šolah po Sloveniji ter en zunanji udeleženec.

 1. LETNA ŠOLSKA RAZSTAVA ČIPK UČENK IN UČENCEV

Je bila postavljena kot običajno ob zaključku pouka, junija 2021. Posebnost na razstavi je bil skupinski izdelek »Mavrično drevo«. Z manjšimi, izobraževanju na daljavo prilagojenimi čipkami, je preko 200 učencev, vsak s svojo čipko prispeval sestavni del mavričnega drevesa.

 1. IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE

– Čipkarska šola za odrasle:

Septembra 2020 sta začeli z delom dve skupini udeleženk in udeležencev čipkarske šole za odrasle. Od oktobra 2020 do februarja 2021, ko so izobraževanja potekala na daljavo, se čipkarska šola za odrasle ni izvajala. Zaradi specifike dela smo se odločili, da čipkarske šole za odrasle ne bomo izvajali na daljavo. Z izvajanjem smo nadaljevali v marcu in aprilu 2021.

Čipkarske šole za odrasle se je udeležilo 25 udeleženk in 2 udeleženca. Poučevali sta Katarina Mlakar in Meta Gregorač.

– Priložnostne delavnice:

Omejitve zaradi virusa COVID-19 so preprečile izvedbo za december 2020 načrtovano zimsko klekljarske delavnice, prav tako junija 2021 ni bila izvedena delavnica First steps in Idrija Lace, na katero se je prijavila ena udeleženka iz Italije.

Prvič smo na daljavo izvedli izobraževanje za odrasle in sicer pomladno delavnico klekljanja z naslovom »Pihni in si zaželi«, ki se jo je na daljavo udeležilo 24 udeleženk,

Čeprav Festival idrijske čipke v letu 2021 ni bil izveden, zaradi covid-19 omejitev, smo izvedli poletno delavnico klekljanja za odrasle. Delavnica je bila izvedena tudi v živo, udeležilo se jo je 10 udeleženk. Delavnico na daljavo sta izvajali Jožica Klanjšček in Stana Frelih, v živo pa Ines Čuk.

Odzivi udeleženk so potrdili pravilnost odločitve, da delavnice še naprej izvajamo na daljavo in v živo. Tako je bila izvedena tudi poletna delavnica klekljanja »Ujemi svoje sanje«, ki se je je udeležilo 17 udeleženk na daljavo in 18 udeleženk v živo. Delavnico na daljavo sta izvajali Meta Gregorač in Jožica Klanjšček, delavnico v živo pa Katarina Mlakar in Erika Škufca.

 • Strokovna pomoč članicam klekljarskih društev
  • Načrtovali smo izvedbo 70 ur strokovne pomoči učiteljic klekljanja za članice Društva klekljaric idrijske čipke. Zaradi covid-19 omejitev smo realizirali le 4 ure in sicer jih je izvedla učiteljica Meta Gregorač na daljavo.
  • Načrtovali smo izvedbo 30 ur strokovne pomoči učiteljice klekljanja za članice Klekljarskega društva Marjetica Cerkno.  Zaradi covid-19 omejitev smo realizirali 22 ur, nekaj na daljavo, nekaj v živo. Strokovno pomoč je izvedla učiteljica Stana Frelih.
 • Eksperimentalna klekljarska skupina:

Vključuje 10 odraslih klekljaric. Skupino vodita učiteljici Maja Svetlik in Stana Frelih, ob prostovoljnem sodelovanju zunanje sodelavke, likovnice Silve Menard iz Idrije.

S svojimi izdelki so ponovno izvedle uspešen in odmeven projekt sodelovanja  »Korona vrtnica« s svetovno priznano slovensko večmedijsko umetnico Evo Petrič. Izdelek Je bil razstavljen v cerkvi sv. Štefana na Dunaju in v cerkvi sv. Duha  v Munchnu.

Želimo si, da bi šola imela sredstva, da bi lahko v Idriji pripravila dostojno razstavo izdelka, ki idrijsko čipko predstavlja po svetu, ali pa da bi lokalna skupnost našla posluh za sofinanciranje razstave.

 

 1. POLETNA ŠOLA KLEKLJANJA

Je bila izvedena s sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Vojsko, kjer je bila tudi izvedena. Izvajala jo je  učiteljica Katarina Mlakar, od 28. 6. do 1. 7. 2024. Znanje klekljanja je posredovala 14 deklicam iz različnih koncev Slovenije.

 

 1. PROJEKTI, NATEČAJI, MEDNARODNO SODELOVANJE

5.1. PROJEKTI

»UMETNITKE« je bil sicer že v šolskem letu 2018/19 dokončan projekt, vendar ga na tem mestu omenjamo, saj smo junija 2021 projektni izdelek »Igrivost«, ki je nastal v sodelovanju učenk oddelka čipkarske šole v Spodnji Idriji z likovnim ustvarjalcem Danilom Jerebom, postavili pred čipkarsko šolo. Na ta način smo postavili spomenik klekljaricam in idrijski čipki.  Tudi kot znak protesta, proti neučinkovitim pogovorom, ki na lokalni ravni potekajo že več desetletij o tem, da si idrijska klekljarica in idrijska čipka v Idriji zaslužita spomenik.

»ROKO-DELCI« je projekt, ki poteka od oktobra 2020 in je sofinanciran s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. V projektu sodeluje 5 slovenskih rokodelskih centrov, poleg Čipkarske šole Idrija še Rokodelski center Ribnica, Rokodelski center DUO Škofja Loka, Rokodelski center Rogatec, Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o. (CDUO Slovenska Bistrica).

V okviru projekta smo v tem šolskem letu, v sodelovanju z zunanjim sodelavcem Vidom Uršičem, posneli izobraževalni film na temo idrijske čipke; zasnovali novo prodajno kolekcijo izdelkov z idrijsko čipko in izvedli delavnico klekljanja za uporabnike storitev Varstveno delovnega centra Idrija.

»LACE-ING« projekt, sofinanciran v okviru EU Erasmus+ projektov, smo pripravili z namenom, da strokovnim delavcem omogočimo usposabljanje v tujini, predvsem pridobivanje izkušenj biti in sprejemati tujino in prakticiranja angleškega jezika.  Zaradi covid-19 omejitev ga v tem šolskem letu še nismo začeli izvajati.

5.2. NATEČAJI

»Pravljica«, natečaj mednarodne organizacije za šivano in klekljano čipko OIDFA, je bil zaradi epidemije COVID-19 prestavljen iz leta 2020 v leto 2021. Predstavitev natečajnih izdelkov ni potekala v živo, temveč virtualno. Na natečaj smo prijavili 7 izdelkov učenk in učenca programa za izobraževanje otrok in mladine.

5.3. MEDNARODNO SODELOVANJE

Mednarodna srečanja so bila večinoma odpovedana. Sicer pa tudi, če ne bi bila odpovedana, se jih zaradi upada prihodkov, ki so posledica covid-19 omejitev, ne bi mogli udeležiti.

 

 1. TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANČIČ

Šolska tekmovanja iz znanja klekljanja za otroke so potekala maja 2021 na oddelkih Čipkarske šole Idrija, v čipkarski šoli v Železnikih in v Žireh ter na OŠ Ledina Ljubljana.

Državno tekmovanje iz znanja klekljanja za otroke je bilo izvedeno v Čipkarski šoli Idrija, udeležilo se ga je 169 tekmovalk in tekmovalcev.

Tekmovanje iz znanja klekljanja za odrasle ni bilo izvedeno, zaradi covid-19 omejitev.

 1. PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV

Šola zagotavlja sredstva za obstoj in delovanje tudi z lastno proizvodnjo in prodajo ročno klekljanih idrijskih čipk in izdelkov z idrijsko čipko. Risanje vzorcev ter oblikovanje čipk in izdelkov s čipkami je delo Maje Svetlik. V trgovini, kjer so strankam na voljo tudi materiali in pripomočki ter strokovna literatura, sta zaposleni Sonja Bogataj (50 %) in Daša Česnik. Čipke za prodajo kleklja 10 najboljših lokalnih klekljaric.

V letu 2021 smo izdali tudi nov priročnik za klekljanje »Klekljarski drobižki 4«, katerega avtorice so strokovne delavke zaposlene na šoli.

Junija 2021 smo po desetih letih prenovili spletno stran in spletno trgovino Čipkarske šole Idrija.

 1. PREVERJANJE NPK klekljar/klekljarica

Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar/klekljarica je potekalo v marcu 2021. Prijavile so se 3 kandidatke, vse so prejele certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije klekljar/klekljarica.

 1. SODELOVANJE V KONZORCIJU ROKODELSKIH CENTROV SLOVENIJE

Čipkarska šola Idrija je članica Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, kjer pa ni bilo bistvenega napredka v primerjavi s preteklim letom.

 

 1. AKTIVNOSTI KOORDINACIJE ČIPKARSTVA NA OSNOVI POGODBE Z OBČINO IDRIJA

Na področju koordinacije čipkarstva v Občini Idrija je Čipkarska šola Idrija izvajala naslednje aktivnosti:

Koordinacija in vodenje Odbora za označbo porekla idrijske čipke: izveden je bil postopek pridobitve dovoljenja za uporabo oznake geografske označbe ”Idrijska čipka” za 10 klekljaric; podeljenih je bil 9 certifikatov osnovne in zahtevne stopnje. Tudi 15 učenk programa posebne javne službe za otroke in mladino je za svoje čipke prejelo oznake geografske označbe »Idrijska čipka« in certifikate zahtevne ali najzahtevnejše stopnje.

Na področju koordinacije strokovnega odbora Festivala idrijske čipke je Čipkarska šola Idrija izvajala naslednje aktivnosti: priprava in koordinacija predlogov strokovnega programa za festival v letu 2021, komunikacija z izvajalci strokovnih dogodkov in z izvajalcem Festivala idrijske čipke. V marcu 2021 je bila na ravni Občine Idrija, v sodelovanju z izvajalcem Festivala in s strokovnim odborom Festivala, sprejeta odločitev, da se Festival idrijske čipke v letu 2020 ne izvede, saj je situacija v povezavi s covid-19 preveč nepredvidljiva, da bi lahko zagotovili izvedbo Festivala na način, kot bi si ga 40. jubilejni Festival idrijske čipke zaslužil.

Na področju koordinacije sodelovanja Občine Idrija in Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje je Čipkarska šola Idrija izvajala dogovarjanja o predstavitvi projekta Street Lace v Idriji. Projekt je potekal v preteklem in tekočem študijskem letu v sodelovanju Občine Idrija, NTF in članic Društva klekljaric idrijske čipke.

 1. ODBOR ZA NESNOVNO DEDIŠČINO PRI SLOVENSKI NACIONALNI KOMISIJI ZA UNESCO

Čipkarska šola Idrija je sodelovala pri pripravi predloga za sofinanciranje projekta, ki ga je Odbor prijavil na razpis Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. V predlogu projekta bi bilo aktivno sodelovanje čipkarske šole vključeno v okroglo mizo o vplivih covid-19 omejitev na področje rokodelstva.

V sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija, Društvom klekljaric idrijske čipke in Klekljarskim društvom Marjetica Cerkno smo sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika, ki ga bo Ministrstvo za kulturo uporabilo za periodično poročanje po Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine.

Zapisala: Metka Fortuna, vodja Čipkarske šole Idrija.

 

Dostopnost