Skoči na glavno vsebino

DDK-Dvig digitalne kompetentnosti

                                         

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov). Več lahko preberete na straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Projektni team:

  • Bojan Tuta
  • Karmen Vidmar
  • Sergeja Lipušček
  • Melita Prezelj
  • Božena Rudolf

Strategija in akcijski plan: V pripravi.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Dostopnost