Skoči na glavno vsebino

Tudi v letošnjem šolskem letu je bila, tako kot že v mnogih prejšnjih letih, v preteklem tednu  načrtovana in izvedena aktivnost preventive, ki naj bi doprinesla k večji ozaveščenosti dijakov za odpornost proti različnim oblikam zasvojenosti. Izvajalec delavnic je priznani terapevt iz Ambulante za bolezni odvisnosti v Novi Gorici, Miha Kramli, obseg pa v letošnjem letu zajema osem dveurnih delavnic za dijake 1. In 2. letnika vseh treh izobraževalnih programov.

Učitelji in strokovni delavci šole ocenjujemo,  da so delavnice  ne samo koristne, temveč tudi zelo potrebne, saj je priložnosti za mlade ljudi, da se seznanjajo s posledicami prekomernega uživanja alkohola , drog in zatekanja v virtualni svet sodobnih tehnologij, premalo. Vse večji pa je problem nekemičnih odvisnosti.

Delavnice so s strani dijakov dobro sprejete, saj animatorju z zanimanjem prisluhnejo in sodelujejo.

Projekt koordinira psihologinja Janja Rejec.

Dostopnost