Skoči na glavno vsebino

Tretješolci, ki obiskujejo izbirni predmet PSIHOLOGIJA, so v okviru učnega programa v ponedeljek, 13. junija, obiskali ustanovo, kjer poteka vzgoja in izobraževanje 136 otrok s posebnimi potrebami.
Ravnateljica zavoda je izčrpno predstavila organizacijo in delovanje ustanove, ki zajema zdravstveni in pedagoški del obravnave teh otrok. Vse to so si dijaki tekom dopoldneva tudi ogledali, saj so nam predstavili glavne oddelke za zdravstveno oskrbo teh otrok in mladostnikov, ki so poleg zmerne in težje duševne nerazvitosti večinoma tudi gibalno ovirani. Predstavili so nam fizioterapevtske pripomočke in tehnike obravnave, vključno z bazenom in hipoterapijo (terapijo s konji), pa tudi posebne pripomočke in tehnike za razvoj govora in komunikacije.
V šolskem delu smo prisostvovali poučevanju teh otrok, ki poteka v majhnih skupinah zelo konkretno in na precej individualni način. Otroci in mladostniki (do 26 leta) so nas bili veseli, saj so zelo dobrovoljni, prostodušni in odprti.
V stacionarnem delu objekta smo si ogledali tudi sobe in spremljajoče prostore, kjer del teh otrok prebiva čez teden.
Obenem smo se lahko praktično seznanili z delom specialnega pedagoga, fizioterapevta, delovnega terapevta, logopeda in medicinskega kadra v takšni ustanovi, kar je pomembno tudi z vidika poklicnega usmerjanja. Predvsem pa je ta ekskurzija prispevala k zmanjšanju predsodkov do ljudi z duševno in telesno motnjo.

Dostopnost