Skoči na glavno vsebino

Ta program je nadaljevanje t. i. evropskega oddelka, v katerega smo vpisali dijake v šolskem letu 2007/08 in zadnjič v letu 2010/11. Tako bo letos potekal program evropskega oddelka v 3. in 4. letniku.
Evropski oddelek vključuje evropsko dimenzijo, ki se kaže:

 • v štiriletnem načrtnem sodelovanju s tujim učiteljem kot rojstnim govorcem tako pri pouku tujega jezika kot tudi pri pouku nejezikovnih predmetov (npr. geografije, psihologije, sociologije, fizike, kemije…);
 • v obveznem vključevanju dijakov in dijakinj v programe narodne in mednarodne izmenjave
 • v ponudbi izvenšolskih dejavnosti z evropsko oz. globalno vsebino (npr. sodelovanje na mednarodnem natečaju)
 • v naboru sklopa izbirnih predmetov s poudarkom na strokovni pismenosti in medkulturni komponenti.
 • Predmetnik programa gimnazija – evropski oddelek:

  Predmet:                                                                          3. letnik       4. letnik        Skupaj:        Maturitetni
                                                                                                                                                        standard

  I. Obvezni predmeti:                                                                                                    

  Slovenščina                                                                        4                      4                560                 560

  Matematika                                                                       4                      4+1            595                 560

  Angleščina                                                                         3                      3                420                 420

  Nemščina / ital./ špa. (2. t.j.)                                              3                      3                420                 420

  Zgodovina                                                                          2                      2                280                280

  Športna vzgoja                                                                   3                      3                420                  /

  Glasba                                                                                 /                       /                   /                     /

  Likovna umetnost                                                              /                       /                   /                      /

  Geografija                                                                          2                       4*             210                280

  Biologija                                                                            2                       4*             210                315

  Kemija                                                                               2                      4*              210                315

  Fizika                                                                                 2                      4*              210                315

  Psihologija                                                                          /                      6*                70                280

  Sociologija                                                                         2                      6*                 70               280

  Filozofija                                                                                                   2                   70               280

  Informatika                                                                                                                    70                /

  Slovenija v svetu*                                                                                                           70                /

  Kultura in civilizacija *                                                     2                                            70                /

  Družbene vloge slovenščine*                                             /                         /                     /                /

  Slovenska književnost in prevodi *                                                              1                 35               /

  Evropske študije *                                                                                        2                 70                 /

  Skupaj I.                                                                      33                        22+1       

   

  II. Izbirni predmeti:                                                                               6-10                           

Z * so označene ure izbirnih predmetov v četrtem letniku. Vsak dijak izbere vsaj dva izbirna predmeta v najmanjšem obsegu 6 ur tedensko.

 

 

Utrinki iz mednarodne izmenjave Gimnazije Jurija Vege Idrija z Gimnazijo Čačak iz Srbije

Datum izmenjave: 2. – 6. 10. 2011.

Razred: 2.a

 

več >> slikovni utrikinki

 

 

 

Dostopnost