Skoči na glavno vsebino

Na šoli sva dve profesorici fizike, Marjanca Poljanšek in Karmen Vidmar. Pri delu nama pomaga laborantka Zdravka štucin. Obe profesorici poučujeva fiziko v gimnazijskem programu in v programu strojni tehnik.

Gimnazija

V gimnazijskem programu je fizika obvezen predmet prva tri leta in je na urniku dvakrat tedensko, kar je 70 ur fizike v enem šolskem letu. V te ure je zajeto deset ur obveznih laboratorijskih vaj, ki jih morajo dijaki opraviti. V četrtem letniku pa si jo dijaki lahko izberejo kot izbirni predmet in iz fizike opravijo maturo. Eno laboratorijsko vajo v vsakem letniku dijaki opravijo v laboratorijih podjetij Kolektor in Hidria. Na ta način pobliže spoznavajo delo inženirjev in praktično uporabo fizikalnih znanj.

Trudiva se, da bi bile vaje čim bolj zanimive in dijakom privlačne. Običajno dijaki radi delajo poskuse, le pri izdelavi poročil se jim zatika.
Pri vajah se dijaki delijo v dve skupini, kar pomeni, da eno vajo naenkrat izvaja le polovica razreda, druga polovica pa je prosta ali pa ima vaje pri drugem predmetu (običajno pri informatiki).
Vsebine, ki jih dijaki poslušajo prva tri leta so ponovitev in nadgradnja osnovnošolske fizike, pridružijo pa se jim tudi nove vsebine o katerih se o osnovni šoli niso učili. Primer: nihanje in valovanje, geometrijska optika, elektromagnetno valovanje, radioaktivnost in nekatera poglavja iz astronomije…
V četrtem letniku, ki je posvečen pripravi na maturo, se vsa poglavja še dodatno poglobijo. Dijaki tudi v tem letniku opravljajo laboratorijske vaje. Vaje oceni njihov profesor, ocena pa predstavlja 20% ocene na maturi. To je tako imenovana interna ocena. Drugi del maturitetne ocena dobijo dijaki na eksternem preverjanju znanja, ki je za vse dijake v državi enako.
Na šoli se udeležujemo tudi tekmovanj iz fizike, ki poteka na šolskem, regijskem in državnem nivoju. Za udeležence tekmovanj so organizirane priprave. Te so potrebne, saj vsebine, ki so zajete na tekmovanjih, presegajo običajno šolsko znanje. Ponavadi se tekmovanj udeležujejo dijaki od drugih letnikov dalje, saj je za tekmovanja potrebno določeno matematično znanje, ki ga običajno dijaki prvih letnikov ne premorejo.
Na šoli imamo dobro opremljen laboratorij, zato pri pouku izvedemo veliko demonstracijskih poskusov, ki nedvomno popestrijo pouk fizike. Prav tako pri delu uporabljamo razne računalniške animacije in interaktivne računalniške poskuse.

Strojni tehnik

V programu strojni tehnik je fizika na urniku samo v prvem in drugem letniku in sicer dvakrat tedensko, kar je 70 ur na posamezno šolsko leto. Mnoge fizikalne vsebine dijaki poslušajo in podrobno obravnavajo pri strokovni predmetih (energetika, statika, kinematika…) zato se posvečamo pri fiziki tistim temam, ki niso zajete drugje. Zatorej se pri fiziki učimo o nihanju in valovanju,geometrijski optiki, elektrostatiki, o svetlobi kot valovanju, rentgenskem sevanju in radioaktivnosti. Pri vsem tem pa še hitro ponovimo vsebine iz OŠ. Dijaki opravijo deset ur obveznih laboratorijskih vaj. Pri pouku uporabljamo računalniško opremo, internet in številna učila s katerimi izvajamo demonstracijske poskuse.

Dostopnost