Skoči na glavno vsebino

“Če stroj še tako dobro dela, lahko rešuje le naloge, ki mu jih zastavljamo, nikoli pa si nobene ne izmisli sam.”

(Albert Einstein)

Informatika nudi dijakom ustrezna informacijska znanja za nadaljnje izobraževanje in za življenje ne samo v današnji ampak tudi jutrišnji informacijski družbi.

V 1. letniku je to obvezen predmet tako za gimnazijce kot strojne tehnike. V 2., 3. in 4. letniku pa je eden od izbirnih predmetov v gimnazijskem programu. Je tudi maturitetni predmet – prvi dijaki bodo lahko opravljali maturo leta 2007.

Informatiki pripadata 2 uri na teden. Ker pa predstavljajo vaje kar 75 % ur, je v urniku zastopana s tremi blok urami vaj na teden za skupino in eno uro teorije vsakih 14 dni za cel razred. Pri vajah si delimo ure z biologijo, fiziko in kemijo, pri teoriji pa z biologijo.

Kaj pa vsebina?

Začnemo z osnovami informatike in informacijsko tehnologijo, nadaljujemo s pisno predstavitvijo informacij, kjer vsak izdela projektno nalogo in jo skupaj s sošolci v skupini tudi predstavi. V drugem letniku predstavimo informacijo na spletu. V tretjem letniku spoznamo tehnologije znanja, kjer je poudarek na praktični uporabi tehnologij znanja za reševanje odločitvenih problemov, nato so na vrsti podatkovne baze. V 4. letniku najprej programiramo, nato pa vsak izdela in predstavi projektno nalogo, ki predstavlja celovito informacijsko rešitev določenega problema.

Orodja?

Računalniki v računalniški učilnici z vso ustrezno programsko opremo in povezavami:

Dostopnost