Skoči na glavno vsebino

Kemija je naravoslovna znanost, ki proučuje zgradbo, lastnosti in spremembe snovi. Cilj kemije kot predmeta v gimnaziji je, da omogoči dijakom temeljno znanje osnovnih kemijskih zakonov in dejstev ter prepoznavanje vključenosti in povezanost kemije z vsakdanjim življenjem. Kemija zaradi svoje narave pomaga dijakom razvijati sposobnosti logičnega mišljenja in različne načine analiziranja in reševanja problemov.

Pouk kemije poteka v prvih treh letnikih gimnazije, v skupnem obsegu 245 ur. V vsakem letniku opravijo dijaki 10 ur eksperimentalnih vaj, pri katerih se delijo v skupine z največ 17 dijaki. V prvem in drugem letniku obravnavamo snov splošne in anorganske kemije, v tretjem pa organsko kemijo. V četrtem letniku je kemija izbirni maturitetni predmet. V 140 urah dijaki utrdijo in v nekaterih poglavjih nadgradijo snov prvih treh letnikov. Pomemben del so tudi obvezne laboratorijske vaje, ki predstavljajo 20% ocene na maturi.

Na maturi iz kemije so dijaki uspešni, saj je bilo do sedaj povprečje ocen naših dijakov vedno višje kot državno povprečje.

Vsako šolsko leto organiziramo tudi šolsko tekmovanje iz kemije. Najboljši se uvrstijo na državno tekmovanje za Preglova priznanja.

Dijake, ki so uspešni na državnih tekmovanjih, pripravljamo na izbirna tekmovanja za kemijsko olimpiado. Naši dijaki so se že nekajkrat uvrstili v ekipo, ki se je posebej pripravljala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.

Dostopnost