Skoči na glavno vsebino

Likovna umetnost je gimnazijski predmet, ki dijaku približa razumevanje likovne umetnosti, spodbuja ustvarjalnost pri likovnem izražanju in v interpretaciji umetniških del.

Umetnostno zgodovinske vsebine dijaka na pregleden in razumljiv način seznanijo z razvojem likovne umetnosti kot enega najpomembnejših izrazov človekove ustvarjalnosti ter dajejo izhodišča za razumevanje in doživljanje umetnosti.

Likovno snovanje nadgrajuje praktična in teoretična spoznanja o likovnem izražanju pridobljena na osnovnošolski stopnji izobraževanja. S tem dijak razvije lastne ustvarjalne sposobnosti za likovno izražanje, obenem pa razvija in poglablja razumevanje pojmov teorije likovne umetnost ter se seznanja z raznovrstnostjo likovnih zvrsti in praks v času in prostoru.

Predmet likovna umetnost v 1. letniku splošne gimnazije obsega 70 ur. Učne vsebine so podane kot zaokrožena predmetna enota, sestavljena iz dveh enakovrednih delov: likovnega snovanja (35 ur) in umetnostne zgodovine (35 ur).

Dijaki srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja v 1. letniku opravijo 35 ur predmeta umetnost, ki temelji predvsem na likovnem snovanju.

  • Merila ocenjevanja znanja
Dostopnost