Malico za maturante gimnazijskega programa bomo za 4. 5. (pisanje eseja) odjavili. Če želite vseeno malicati, lahko obrok prijavite najkasneje do srede, 3. 5., do 12. ure na malica.gjvi@gmail.com.

Dostopnost