Skoči na glavno vsebino

Beseda matematika izvira iz grške besede mathema, ki pomeni : kar se naučiš, učenje, znanost …

Danes pa predstavlja matematika osnovni jezik in metode razmišljanja, ki so osnova vseh znanstvenih področij in so na različnih nivojih vgrajena v skorajda sleherno človeško dejavnost.

  • Ker je matematika v gimnaziji obvezen maturitetni predmet, je na urniku 4 učne ure tedensko, v četrtem letniku pa je dodana še ena ura za pripravo na maturo.
  • Naša šola je že drugo šolsko leto vključena v projekt Nivojskega pouka matematike v četrtem letniku gimnazije, zato si dijaki sami izberejo nivo pouka, ki je usklajen z izbranim nivojem mature. Za dijake, ki se odločijo za osnovno raven zahtevnosti, pomeni tak pristop precejšno razbremenitev pri učenju matematike in omogoča intenzivnejše delo na ostalih predmetnih področjih.
  • Tistim dijakom, ki predstavlja matematika večji izziv, pa nudimo možnost realizacije obveznih izbirnih vsebin v matematičnih krožkih, kjer se pripravljamo na vse stopnje tekmovanj v znanju matematike.
  • NE BOJ SE IN NE SOVRAŽI ! je zapisal Dhan Gopal Mukerdži v Mladosti v džungli.

VREDNO SE JE POTRUDITI ! pa dodajamo učiteljice matematike

Dostopnost