Skoči na glavno vsebino

Iz navodil ravnateljice je razvidno, kako je potekalo ponovno izobraževanje v šoli, za del dijakov, ki smo jih lahko ponovno povabili v šolo:

V prihajajočem tednu bodo potekale intenzivne priprave na vrnitev dijakov zaključnih letnikov v šolo, kjer bodo v dveh tednih, od 18. do 29. maja, stekle priprave na maturo in zaključni izpit, zato bo v tem tednu potrebno temeljito očistiti šolo, razkužiti določene površine, pripraviti učilnice in poskrbeti za ustrezna navodila za delo. Pri nekaterih predmetih, kjer ni potrebe po neposrednem delu v šoli, bo priprava na maturo še vedno potekala na daljavo.

Poleg zaključnih letnikov boste v tem času v šolo prišli tudi dijaki 1. in 2. letnika programa mehatronik operater, saj kljub intenzivnemu izobraževanju na daljavo niste mogli usvojiti ključnih vsebin, vezanih na praktični pouk.  V mesecu juniju se jim boste pridružili še tisti dijaki nižjih letnikov, ki ste imeli pri izobraževanju na daljavo tehnične ali drugačne težave, ali pa boste morali pridobiti oz. popraviti še kakšno ocen. Te dijake bodo učitelji posebej pozvali v šolo.

 

Vsi urniki za pouk bodo objavljeni do konca tega tedna. Vse priprave na zaključni izpit in obe maturi bodo potekale na gimnaziji.

NAVODILA ZA DIJAKE

Ob prihodu v šolo vstopajte posamično. Oba vhoda bosta odprta.

Praktični pouk za dijake 1.M in 2.M bo potekal v delavnicah PŠ na Prelovčevi 2.

Med seboj ves čas vzdržujete varno razdaljo od 1, 5 do 2.0 m.

Dijaki ne boste smeli uporabljati garderobe, zato boste v učilnicah lahko v čevljih. Če boste potrebovali vsebino iz omarice, boste lahko do garderobe dostopali z dovoljenjem dežurnega učitelja.

V šoli bo izven učilnic potrebna uporaba maske. Maske lahko prinesete s seboj od doma ali pa jo boste prejeli ob prihodu v šolo. Za odpadne maske bodo nameščeni posebni koši za smeti.

Gibanje po hodniku in stopnišču bo omejeno na desno stran, med seboj morate vzdrževati varno razdaljo. Učilnice bodo pred pričetkom pouka odklenjene, vendar se boste morali držati sedežnega reda, ki ga bo določil učitelj. Malica ne bo posebej organizirana, zato prinesite malico in pijačo ali stekleničko za vodo s seboj.

Ob prvem prihodu v šolo boste s seboj prinesli podpisano izjavo, ki se nanaša na vaše zdravstveno stanje. Izjavo in navodila vam bodo posredovali vaši razredniki.

Spoštujte pravila in tako zaščitite sebe in druge!  Karmen Vidmar, ravnateljica

Dostopnost