Skoči na glavno vsebino

“Poden”, “puter”, “pormašina”. Zamenjaj b s p ter š s sch in že dobiš nemške besede: Boden, Butter, Bohrmaschine!

Da pa bi lahko vedel več ter se pogovarjal v nemščini izberi nemščino kot 2. tuj jezik. Pri osvajanju znanja nemščine ti bosta pomagali Jasmina Velikanje ter Božena Rudolf.

Nemščina je obvezni predmet v programu gimnazija vsa štiri leta. V vseh letnikih so v predmetniku tri ure na teden. V 4. letniku imajo dijaki, ki se odločijo, da bodo na maturi izbrali nemščino, poleg treh ur pri pouku tudi dodatne ure za pripravo na maturo, tako za osnovni kot tudi višji nivo.

Za obravnavo snovi 1. in 2. letniku uporabljamo učbenik Studio D, v ostalih letnikih pa   uporabljamo učbeniški komplet TANGRAM aktuell. Za popestritev pouka pauporabljamo dodatno gradivo iz revij in s spleta.

V 2., 3., in 4. letniku lahko sodeluješ na šolskem tekmovanju iz nemščine. V 2. in 3. letniku šolsko tekmovanje omogoča tudi uvrstitev na državno tekmovanje iz nemščine ter s tem bronasto, srebrno in zlato priznanje za dosežke. Šola omogoča tudi pripravo na državno tekmovanje. Poleg tega lahko sodeluješ tudi na bralnem tekmovanju Pffifikus, ki ponuja zanimive nagrade za najboljše.

Vsako leto si lahko priskrbiš različne slovarje ali druge priročnike s popustom za skupine. Možnosti je torej več kot dovolj, moraš jih le izkoristiti.

Merila ocenjevanja znanja.

Dostopnost