Skoči na glavno vsebino

Gimnazija 320x213

Oddajanje vlog za subvencijo malice ni več potrebno. Upravičenost do subvencije bo izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Posebej pa želimo izpostaviti še nekatere kategorije dijakov, ki bi zaradi posebnosti spremenjene zakonodaje

oz. nepoznavanja predpisov lahko ostali brez subvencije za malico, kljub upravičenosti:

         dijaki, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku ali državno štipendijo, ker vloge niso vložili ali otroški dodatek morebiti prejemajo v tujini. Ti dijaki lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice;

         polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo. Tudi ti lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice ali pa vlogo za državno štipendijo;

         polnoletni dijaki, ki jim je bila zaradi preseganja cenzusa državna štipendija zavrnjena, vendar bi bili upravičeni do 40% subvencije za malico (gre za razkorak v cenzusih za državno štipendijo in subvencijo za malico).

Dostopnost