Gimnazija 320x213Vse dijake, ki ste bili zaradi vremenskih razmer odsotni od pouka in se niste mogli odjaviti od malice pozivam, da napišete vlogo za oprostitev plačila malice za dneve odsotnosti. V vlogi napišite dneve, na katere se odsotnost nanaša in razlog, da se od malice niste odjavili. Vlogo oddajte organizatorki šolske prehrane, prof. Marjanci Poljanšek, do 25. 2. 2014.

Dostopnost