Skoči na glavno vsebino

V skladu z zakonom morajo dijaki gimnazijskih programov opraviti 15 ur knjižnično informacijskih znanj. Njihova izvedba poteka v popoldanskem času v prostorih šolske knjižnice ali pa v učilnici za računalništvo.

V 1. letniku imajo dijaki 7 ur. V prvem delu se seznanijo s šolsko knjižnico in njenim delovanjem, s katalogi in z načini iskanja po lokalni bazi knjižnice. Naučijo se poiskati faktografske in opisne biografske podatke o posameznikih po različnih področjih ali časovnih obdobjih. Naučijo se uporabljati periodične publikacije kot vir aktualnih informacij. Seznanijo se s pomenom avtorskih pravic in razumejo pomen pravilnega navajanja virov. Ta znanja uporabijo pri izdelavi projektne naloge pri predmetu informatika.

 

V 2. letniku morajo dijaki opraviti 8 ur. V prvem delu se seznanijo z elektronskimi referenčnimi viri in jih znajo praktično uporabljati za pridobivanje informacij.

 

V drugem delu se seznanijo z zgradbo seminarske naloge, naučijo se iskati in izbirati ustrezne informacije, ponovijo pravila o navajanju uporabljenih virov in izdelajo seminarsko nalogo.

 

Nazaj na meni knjižnica 

Dostopnost