Skoči na glavno vsebino

Postopek vpisa

Postopek vpisa v vse srednješolske programe ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 30/18) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435).

MIZŠ je izdalo rokovnik za vpis za šolsko leto 2021/22:

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2021/2022/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2021_2022.pdf)

Pomembnejši datumi:

  • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2021/2022: do 2. 4. 2021
  • Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2021/2022: do 22. 4. 2021
  • Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole, kjer so še prosta mesta), in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini: do 25. 5. 2021
  • Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka: med 16. in 21. 6. 2021 do 14. ure

V primeru omejitve vpisa:

  • Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv: do 21. 6. 2021 do 15. ure
  • Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka: do 24. 6. 2021 do 15. ure
  • Izvedba in posredovanje podatkov o rezultatih 2. kroga izbirnega postopka srednjim šolam: 29. 6. 2021 do 9. ure
  • Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka: do 30. 6. 2021 do 14. ure

Vpis na še prosta mesta: do 31. 8. 2021

Več informacij je na voljo na spletni strani MIZŠ: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Dostopnost