strojniV četrtek, 7.2., bo 6. šolsko uro v predavalnici predstavitev Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Predstavnica koncerna Kolektor bo hkrati predstavila kadrovske potrebe in štipendijsko shemo podjetja. Vabljeni vsi zainteresirani dijaki 3. in 4. letnikov programov gimnazije in strojni tehnik. Prosimo, da učitelje predhodno obvestite o svoji odsotnosti.

Dostopnost