Skoči na glavno vsebino

Obveščamo vas, da smo prejeli podatke o upravičencih do brezplačnega toplega obroka za dijake v času šolanja na daljavo. Na prejetem izpisu upravičencev pa so le dijaki, ki so sicer prijavljeni na malico, saj so v CEUVIZ samo zanje na voljo podatki iz odločb o otroških dodatkih oz. državnih štipendijah. Te smo po elektronski pošti tudi pozvali k prijavi.

V kolikor kateri izmed dijakov ni prijavljen na malico, vendar izpolnjuje pogoje za prejem brezplačnega toplega obroka (uvrstitev do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 2. razreda državne štipendije), se lahko prijavi svetovalni delavki Ani Bajt s prijavnico v prilogi. Izpolnjeno in podpisano prijavo ter odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji skenirajte ali fotografirajte in pošljite na naslov ana.bajt@gimidrija.si. Po prejeti prijavi z dokazili bomo podatke posredovali občinam, ki bodo poskrbele za razdeljevanje obrokov.

Priloga prijavnica

Dostopnost