Skoči na glavno vsebino
Dijake in staše vabimo, da se prijavijo na Razpis za subvencijo iz šolskega sklada za dvodnevne ekskurzije in tedne športa (razen Nerezin) za šolsko leto 2016/17.
Vlogi za subvencijo iz šolskega sklada obvezno priložite fotokopijo zadnje Odločbe o otroškem dodatku.
Vloge oddajte do vključno 14. oktobra 2016 na tajništvo šole. Nepopolnih in prepoznih vlog ne bomo obravnavali.
Dostopnost