Dijake in starše vabimo, da se prijavijo na Razpis za subvencijo iz šolskega sklada za dvodnevne ekskurzije in tedne športa (razen za Nerezine) za šolsko leto 2017/18.

Vlogi za subvencijo iz šolskega sklada obvezno priložite fotokopijo zadnje Odločbe o otroškem dodatku.

Vloge oddajte do vključno 16. oktobra 2017 na tajništvo šole. Nepopolnih in prepoznih vlog ne bomo obravnavali.

 

Dostopnost