Skoči na glavno vsebino

Gimnazija Jurija Vege Idrija objavlja javni razpis:

»JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO PONUDNIKA TOPLIH MALIC GIMNAZIJI JURIJA VEGE IDRIJA (evidenčno naročilo)«

Povabilo k oddaji ponudbe in vsi obrazci so v priponki tega obvestila.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do vključno 21. 6. 2019. Javnega odpiranja ponudb ne bo. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 5. 7. 2019.

Ogled razpoložljivih prostorov bo možen 17. 6. 2019 od 9.00 do 11.00.

Dostopnost