Skoči na glavno vsebino

Gimnazija Jurija Vege Idrija objavlja javni razpis:

»JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO PONUDNIKA TOPLIH MALIC GIMNAZIJI JURIJA VEGE IDRIJA (evidenčno naročilo)«

Povabilo k oddaji ponudbe in vsi obrazci so v priponki tega obvestila.

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do vključno 19. 6. 2017. Javnega odpiranja ponudb ne bo. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 3. 7. 2017.

Ogled razpoložljivih prostorov bo možen 6. 6. 2017 od 9.00 do 11.00.

OBVESTILO
Zaradi lažjega pridobivanja ustrezne dokumentacije ponudnike obveščamo, da za pridobitev potrdila FURS-a, ki ga na strani strani 5 oz. 6 omenja razpisna dokumentacija ni nujno, da je pridobljeno na dan oddaje ponudbe, vendar ne sme biti starješe od sedem dni.

Poravek se glasi:

Dokazilo: uradno potrdilo FURS-a. Dokazilo ne sme biti starejše od sedem dni ob oddaji ponudbe. Ponudniki lahko dokazilo vložijo v ponudbo ali v posebni kuverti kot dopolnitev ponudbe.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete ravnateljico šole na telefon 031 606 981.

Razpis

Naslovnica ponudbe

Obrazci

 

Dostopnost