Skoči na glavno vsebino

Splošno maturo je opravljalo 44 redno vpisanih dijakinj in dijakov. Vsi so jo uspešno  opravili, kar pomeni 100% uspeh. Zlatih maturantov na splošni maturi zal letos ni. Največ točk sta dosegla Zala Kopač in Mark Bizjak, ki jima do naziva zlat maturant zmanjkala ena točka.

Povprečno število doseženih točk je 21,45, kar je nad državnim povprečjem, ki znaša 20,79.
Pri skoraj vseh predmetih so rezultati nadpovprečni, le pri treh so izenačeni z državnim povprečjem.
Še posebej izstopa rezultat pri fiziki, kjer je povprečno doseženo število točk 4,12 (na državni ravni 3,76) in sociologiji, kjer so naši dijaki dosegli povprečno 3,83 točke (državno povprečje je 3,18)
Dostopnost