Skoči na glavno vsebino

Splošno maturo je letos opravljalo 44 dijakov, od je bilo 40 dijakov uspešnih, kar pomeni 91% uspešnost. Vsako leto ob podelitvi spričeval maturantom šola najboljšim dijakom v generaciji podeli priznanja za njihove dosežke v štiriletnem šolanju na naši šoli.

Katarini Kokalj smo po sklepu Sveta šole podelili Zlato priznanje šole za prejeta zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz znanja iz kemije, za prejeto Krkino nagrado in srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev.

Ajda Tušar je za svoje kulturno udejstvovanje prejela Priznanje šole.

Prav tako je za svoj kulturni prispevek in odlično vodenje  dijaške skupnosti Priznanje šole prejel Cene Skrt, ki je dosegel tudi naziv zlati maturant.

Šolo zapušča generacija, ki si jo bomo zapomnili po njihovi srčnosti in odličnih rezultatih na kulturno umetniškem področju, za kar smo jim izjemno hvaležni. Dijakom za dosežene rezultate na maturi iskreno čestitamo in jim želimo, da pridobljeno znanje in izkušnje pri nadaljnjem šolanju uspešno nadgradijo.

Dostopnost