Skoči na glavno vsebino

K spomladanskemu roku poklicne mature je pristopilo 15 dijakov, ki so zaključili 4. letnik programa strojni tehnik.

10 kandidatov je prejelo spričevalo o uspešno opravljeni poklicni maturi. Tim Gorenc pa je zlati maturant in je prejel spričevalo s pohvalo, saj je na poklicni maturi dosegel kar 22 od 23 možnih točk. Povprečna ocena razdeljenih spričeval je bila 16 točk. Večina ostalih kandidatov je bila pri treh od štirih predmetov uspešna, spričevala poklicne mature pa v tem roku niso prejeli, ker niso pristopili k zagovoru 4. predmeta – izdelek z zagovorom. Izdelke bodo ti dijaki zagovarjali na jesenskem roku poklicne mature 2022. 

Dijakom za dosežen uspeh čestitamo in jim želimo uspešno poklicno in študijsko pot v njihovem nadaljnjem kariernem razvoju.

Dostopnost