Skoči na glavno vsebino

Literarni natečaj za srednješolske pesnike

 

Šinkovčevi dnevi poezije (ŠDP) želijo spodbuditi pesniško ustvarjalnost, izmenjavo pesniških veščin, literarna druženja ter srečevanje različnih generacij. Posvečeni bodo pesniku Črtomiru Šinkovcu (1914-1983), rojenemu na Vojskem nad Idrijo, ki je bil zgleden primer zavednega primorskega literarnega ustvarjalca, a v zgodovini nekoliko nepravično zapostavljen literat. Šinkovčevi dnevi poezije bodo potekali, če se bodo razmere zaradi epidemije koronavirusa normalizirale, v soboto 4. 7. 2020 na Vojskem, v nasprotnem primeru bomo sklepno prireditev  izvedli v virtualni obliki na spletu. V vsakem primeru pesniški dnevi tudi tokrat bodo.

 

NATEČAJ

Organizacijski odbor v sklopu Šinkovčevih dnevov poezije razpisuje literarni natečaj, ki je namenjen pesnikom treh kategorij:

pesnikom, mlajšim od 19 let,

pesnikom, starejšim od 19 let, ter

pesnikom – Slovencem v zamejstvu in po svetu.

 POGOJI ZA SODELOVANJE

Vsak pesnik lahko sodeluje v obeh temah, in sicer v vsaki z največ po tremi pesmimi.

Določeni sta dve temi:

1) pesmi o naravi (omenjena kategorija obsega pesmi o varovanju narave, okolja, zdravja, miru in sploh nadaljnjega trajnostnega razvoja sveta). Z nagrajenimi pesmimi v omenjeni kategoriji bomo sodelovali na mednarodnem tekmovanju, ki ga bo na to temo predvidoma letos jeseni razpisala Organizacija združenih narodov v New Yorku.

2) prosta tema.

Prispevek naj bo napisan z urejevalnikom MS Word. Uporabite pisavo Times New Roman, velikosti 12, razmik naj bo enojni, besedilo pa brez posebnih grafičnih in drugih oblikovanj, dodatkov in fotografij. Domači pesniki naj oddajajo prispevke v slovenskem jeziku, Slovenci v zamejstvu in po svetu pa v slovenskem, ali jeziku svoje države.

POŠILJANJE PRISPEVKOV

Pesmi s prijavnico je potrebno poslati na e-naslov: oi.idrija@jskd.si, zadeva: natečaj – Šinkovčevi dnevi poezije. Pesmi morajo biti označene samo s šifro, ki si jo sami dodelite. Na prijavnici označite, v katero kategorijo pesnikov spadate ter v kateri temi sodelujete.

Rok za oddajo prispevkov je 7. 6. 2020.

Nagrajenim avtorjem bo ponujeno brezplačno sodelovanje na ustvarjalni delavnici z Barbaro Korun na Šinkovčevih dnevih poezije 4. 7. 2020, na Vojskem. Prvonagrajenim v vsaki kategoriji bo ponujena tudi aktivnost v Partizanski tiskarni Slovenija. Pesnik bo lahko svojo nagrajeno pesem sam s pomočjo oskrbnika postavil s starimi črkami in jo v nekaj izvodih natisnil na ročnem tiskalniku v omenjeni tiskarni.

 

Dostopnost