Skoči na glavno vsebino

Predmet se poučuje v vseh programih, le skupno število ur se razlikuje. Tako ima program GIMNAZIJA skupno 595 ur, program STROJNI TEHNIK 560 in program OBLIKOVALEC KOVIN 350 ur.

Dijaki se pri predmetu usposabljajo za ustrezno in razumljivo pisno in govorno sporazumevanje v različnih okoliščinah ter za doživljanje in kritično vrednotenje domače in tuje literature. Predmet popelje dijake skozi svet umetnosti, zgodovine in znanosti. Ob tem se oblikujejo njihova nacionalna zavest in estetske ter moralne vrednote.

Pouk poteka v prijaznih učilnicah, ki so opremljene z AV sredstvi.

Poleg pouka potekajo na šoli številne dejavnosti, v katere se dijaki vključujejo prostovoljno: tekmovanje za Cankarjevo priznanje, obiski gledaliških predstav, mala gledališka šola, Cajtng, kulturne prireditve za šolo in kraj, seminarske in raziskovalne naloge in DOSP.

Dostopnost