Skoči na glavno vsebino

V tem tednu  šola ponovno odpira vrata za dijake zaključnih letnikov. Pouk za dijake 4.A, 4.B in 4.T  poteka po urniku. Dijaki so se pričeli vračati  v torek, saj je  v ponedeljek, 15. 2., potekal MOJ DAN, s predavanji, namenjenimi duševnemu zdravju.

Prav tako so se s torkom začeli vračati dijaki strokovnih programov, saj lahko v skladu z vladnim odlokom v šoli poteka praktični pouk. Zato smo morali urnike nekoliko prilagoditi, z namenom, da bomo praktični pouk lahko strnili na en, največ dva dneva.

Dijaki morajo v času prihoda v šolo in v skupnih prostorih  uporabljati maske. Prav tako so te obvezne ves čas pouka, če gre za mešanje skupin (pri izbirnih predmetih, drugem tujem jeziku v gimnaziji). Tudi pri športni vzgoji se razredi med seboj ne smejo mešati, zato bo ta potekala v nekoliko prilagojeni obliki.

Ko so dijaki  v razredu sami,  skupaj s sošolci in učitelji, pa lahko snamejo maske, medtem ko so  te za učitelje ves čas obvezne.

Tako kot v jesenskem delu dijaki ne smejo zapuščati učilnic, malica bo praviloma poteka v učilnicah.

 

Dostopnost