Skoči na glavno vsebino

Spomladanski izpitni rok za dopolnilne, popravne in predmetne izpite se začne 28. 6. in traja do vključno 4. 7. 2022. V tem roku lahko opravljate največ dva izpita. V primeru, da želite opravljati več kot dva izpita, morate poslati ustrezno prošnjo ravnateljici. Če želite pristopiti k popravnemu izpitu, morate imeti zaključene vse ocene oz. opraviti vse dopolnilne izpite. 

 K izpitom se prijavite najkasneje do 23. 6. 2022 do 14.00 na predpisanem  obrazcu Zapisnik o izpitu, ki ga oddate v nabiralnik pred tajništvom šole ali pošljete po elektronski pošti na naslov: izpit@gimidrija.siObrazci se nahajajo tudi na mizi pred tajništvom. V prijavo napišite, kateri letnik in oddelek obiskujete. Ob predmetu, iz katerega želite opravljati izpit, navedite tudi ime profesorja, ki vas ta predmet poučuje.

 O razporedu izpitov boste obveščeni najmanj dva dni pred začetkom izpitov na spletni strani šole. Odjavite se lahko najkasneje 2 dni pred rokom izpita.

Dostopnost