Mens sana in corpore sano.  (Juvenal) 

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. S svojimi cilji, vsebinami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, hkrati pa ga razbremeni in sprosti po napornem šolskem delu. Vzgaja in nauči ga, da bo v letih odraslosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem.

Program športne vzgoje poteka v vseh letnikih gimnazije. Na leto mu je namenjeno 105 ur rednega pouka. Dijaki imajo tedensko tri ure športne vzgoje, nova športna znanja pa si pridobivajo tudi na tednih športa v okviru obveznih izbirnih vsebin in športnih dni. Šola sodeluje tudi na šolskih športnih tekmovanjih, državnih in mednarodnih, kjer naši dijaki dosegajo odlične rezultate.

Dostopnost