Skoči na glavno vsebino

Obveščam vas, da smo danes ob 13.30 dobili okrožnico MIZŠ in dodatna pojasnila v katerih nas obveščajo o nekaterih spremembah v zvezi s samotestiranjem dijakov.

Ključno je naslednje:

1. Samotestiranje dijakov se prične v sredo, 17. 11. prvo šolsko uro oz. prvo uro, ko pride dijak v šolo

2. Dolžnost dijakov je, da se izkažejo z ustreznim potrdilom PCT, in sicer na vpogled. Dijak izpolnjuje pogoj PCT, če je cepljen, prebolel ali se lahko izkaže z veljavnim negativnim rezultatom PCR ali HAG testom, skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21; v nadaljnjem besedilu: Odlok). V kolikor se dijaki ne izkažejo z ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT, se morajo samotestirati v šoli. Dijak brez izpolnjenega PCT pogoja, zaradi prepovedi zbiranja, ki je določen s citiranim Odlokom, ne sme biti v prostorih šole.

3. Dijak, ki se ne bo samotestiral oziroma ne bo mogel izkazati, da izpolnjuje pogoj PCT, se ne sme zadrževati v prostorih VIZ, kar pomeni tudi, da ne sme sodelovati pri pouku ali drugih oblikah organiziranega dela v prostorih VIZ. Zoper takšnega dijaka lahko šola vzgojno ukrepa v skladu z zakonodajo in šolskimi pravili.

Vsakokratne ukrepe, ki jih sprejme Vlada RS, so dolžni spoštovati vsi, ki se v obdobju veljavnosti posameznega Odloka nahajajo v prostorih VIZ.

4. Dijak, ki se ne bo želel samotestirati, in se ne izkaže s PCT dokazilom, se ne sme zadrževati v prostorih VIZ oziroma ne sme sodelovati pri pouku ali drugih oblikah organiziranega dela v šoli. Odlok ne predvideva izobraževanja na daljavo za te dijake.

V zvezi z navedenim vas hkrati obveščam, da bo šola pripravila nova pravila o samotestiranju, ki bodo začela veljati v sredo,17. 11. Prilagam protokol samotestiranja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje in je priloženo k današnji okrožnici.

Obilo potrpežljivosti, zdravja in zdravega razuma vam želim v teh čudnih časih!

Lep vikend

Karmen Vidmar, ravnateljica

Dostopnost