Skoči na glavno vsebino

V soboto, 21.9., so učiteljice matematike, Sergeja Lipušček, Tatjana Pivk in Irena Verdnik, povabile dijake 1. gimnazijskih in tehničnega razreda , da bi jim pomagale oz. učile, kako se učiti matematiko. Odzvala se je polovica gimnazijcev in le ena dijakinja iz tehničnega razreda.

Matematika   je vsaj  na začetku srednješolskega izobraževanja dokaj specifičen predmet, ker se  marsikdaj  dogaja , da dijaki prav na tem področju ne dosežejo želenega uspeha . Čeprav doseganje kompetence učenja učenja ni prepuščeno dijakom, ker ga sistematično uvajajo v pouk in še praktično dopolnjujejo pri konzultacijah z dijaki, so si želele doseči še več.

Za začetek sobotnega srečanja so pripravile nekaj splošnih nasvetov o učenju matematike, kjer so izhajale predvsem iz ugotovitev Razvojnega projekta Uvajanja medpredmetne kompetence učenja učenja v pouk Zavoda RS za šolstvo v sodelovanju z 32 gimnazijami . Ker pa je učenje inividualni in zapleten proces, se  vsak posameznik uči drugače. Da pa bi bil ta proces za dijake čim manj obremenjujoč in čim bolj učinkovit , so učno snov in pripadajoče naloge še enkrat obdelali . Cilj je bil v iskanju primernih strategij in pridobivanja spretnosti pri procesiranju reševanja matematičnih nalog.

Sobotno dopoldne so dijaki in učiteljice zaključile z mislijo , da so v prijetnem vzdušju zagotovo naredili marsikaj, da bo laže vzdrževati notranjo motivacijo in pozitivna stališča do učenja matematike.

Dostopnost