Skoči na glavno vsebino

V petek, 8. maja, in v ponedeljek, 11. maja 2020, je potekalo Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Severnoprimorske regije. Srečanje že veliko let poteka v organizaciji Gimnazije Jurija Vege Idrija. Letos se je srečanje, ki bi sicer potekalo v predavalnici gimnazije v petek, 3. aprila, zaradi omejitev, ki jih je prinesla razglasitev epidemije v naši državi,  prvič odvijalo »na daljavo«.

Na virtualnem srečanju se je predstavilo sedem nalog, med njimi tudi dve naši raziskovalni nalogi s področja tehnike in tehnologije. Avtorica prve naloge, ki je nastala v sodelovanju z mentoricama dr. Ines Bergoč in mag. Valerijo Šemrl Kosmač in podjetjem Hidrio, je bila Mojca Lazar. Drugo nalogo, ki je nastala pod mentorstvom doc. dr. Marije Gorjanc in naše bivše učiteljice Magde Klasinc, so napisali Simon Gabrijelčič, Pia Tušar in Zala Serženta Seljak.

Prijavljene naloge so bile s pomočjo videokonferenc predstavljene tričlanski komisiji  strokovnjakov. Poleg učiteljev naše šole so v posameznih komisijah kot že vrsto let sodelovali strokovnjaki s posameznih področij iz podjetij in ustanov: Hidria, Kolektor, Psihiatrična bolnišnica Idrija, MC Idrija, Komunala Idrija, Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana ter Fakulteta za družbene vede Ljubljana. Komisije so izbrale udeležence Državnega srečanja MR 2020 oziroma naloge, ki so se uvrstile v 1. krog srečanja. V ta krog  državnega srečanja so letos napredovale štiri naloge, in sicer: nalogi s področja matematike oziroma sociologije, ki sta nastali na Škofijski gimnaziji Vipava, naloga s področja psihologije, katere avtorica je dijakinja Gimnazije Nova Gorica, in naloga z interdisciplinarnega področja, ki sta jo napisala dijaka Šolskega centra Postojna.

Avtorji nalog, ki  o z  regijskega srečanja napredovali   1. krog, so prejeli bronasto priznanje.

Komisije na državnem nivoju bodo z vsakega področja izbrale po 6 najboljših nalog, ki se bodo uvrstile v 2. krog. Avtorji teh nalog bodo prejeli srebrno priznanje, najboljše naloge od teh pa bodo nagrajene z zlatim priznanjem.

Žal še vedno ne vemo, kdaj in kako se bo odvijalo 54. državno srečanje, ki bi moralo biti že 18. maja 2020 v Murski Soboti.

Dostopnost