Skoči na glavno vsebino

Dijake GJV pozivamo, da oddajo Vlogo za pridobitev pravice do prilagoditve šolskih obveznosti, ki  izhajajo iz Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (2.člen):

Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

  1. nadarjenemu dijaku,
  2. dijaku perspektivnemu športniku,
  3. dijaku vrhunskemu športniku,
  4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
  5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
  6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
  7. v drugih utemeljenih primerih,
  8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi

Vlogo z dokazili oddajo v tajništvo najkasneje do 30. 9. 2020.

Dostopnost