KolektorKoncern Kolektor je poenotil obrazec za prijavo na počitniško delo in strokovno prakso. Vašo morebitno vlogo pričakujejo vsaj tri tedne pred želenim začetkom dela! Obrazec za vlogo najdete na http://www.kolektor.com/kadri-in-izobrazevanje/pocitnisko-delo.

Dostopnost