Yrons2014Prejšnji teden se je šest dijakinj naše gimnazije udeležilo mendarodne konference  mladih raziskovalcev naravoslovcev, katere tema je bila Kitchen science.  Maruša Grošelj, Maruša Bevk in Mojca Lukan so predstavile nalogo z naslovom

Ghee butter:  Thruy healthy or just another fake?, Anja Vehar, Valentina Novak in Nina Vehar pa nalogo z naslovom Kefir (characteristics depending on different conditions of fermentation).

Raziskovalni nalogi sta bili izdelani v sodelovanju z Mlekarno Krepko iz Laz.

Dostopnost