Skoči na glavno vsebino

Nemščina

“Poden”, “puter”, “pormašina”. Zamenjaj b s p ter š s sch in že dobiš nemške besede: Boden, Butter, Bohrmaschine! Da pa bi lahko vedel več ter se pogovarjal v nemščini izberi nemščino kot 2. tuj jezik. Pri osvajanju znanja nemščine...

Matematika

Beseda matematika izvira iz grške besede mathema, ki pomeni : kar se naučiš, učenje, znanost … Danes pa predstavlja matematika osnovni jezik in metode razmišljanja, ki so osnova vseh znanstvenih področij in so na različnih nivojih vgrajena v skorajda sleherno človeško...

Likovna umetnost

Likovna umetnost je gimnazijski predmet, ki dijaku približa razumevanje likovne umetnosti, spodbuja ustvarjalnost pri likovnem izražanju in v interpretaciji umetniških del. Umetnostno zgodovinske vsebine dijaka na pregleden in razumljiv način seznanijo z razvojem...

Kemija

Kemija je naravoslovna znanost, ki proučuje zgradbo, lastnosti in spremembe snovi. Cilj kemije kot predmeta v gimnaziji je, da omogoči dijakom temeljno znanje osnovnih kemijskih zakonov in dejstev ter prepoznavanje vključenosti in povezanost kemije z vsakdanjim...

Informatika

“Če stroj še tako dobro dela, lahko rešuje le naloge, ki mu jih zastavljamo, nikoli pa si nobene ne izmisli sam.” (Albert Einstein) Informatika nudi dijakom ustrezna informacijska znanja za nadaljnje izobraževanje in za življenje ne samo v današnji ampak...
Dostopnost